• فرم ثبت نام اردوی آموزش جهان اسلام ویژه  فعالان فرهنگی مشهد


        ثبت نام به منزله پذیرش قطعی نمی باشد پس از بررسی فرم ثبت نام با شما تماس گرفته خواهد شد